Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Migratie en integratie / Identiteitsonderzoek

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

WODC onderzoek naar de grondslag en de praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen

Samenvatting

De volgende drie vragen vormen het uitgangspunt van dit onderzoek:

  1. Wat zijn de (juridische) grondslagen, uitgangspunten en de wijze van identiteitsvaststelling en registratie van personen in de vreemdelingen- en in de burgerketen?
  2. Welke verschillen zijn er tussen vreemdelingen- en burgerketen met betrekking tot de volgende onderwerpen: wettelijke basis, opname van gegevens, doelbinding, decentrale/centrale opslag, toepassing van biometrie?
  3. Zijn de eventuele verschillen, zoals hierboven bedoeld, gerechtvaardigd in het licht van Europese grondrechten (8 EVRM, bescherming van persoonsgegevens en non-discriminatie)?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Identiteitsvaststelling in de burgerketen
  3. Identiteitsvaststelling in de vreemdelingenketen
  4. Identiteitsvaststelling in de burger- en vreemdelingenketen: verschillen en knelpunten
  5. Conclusies en aanbevelingen
Summary
Afkortingen
Bibliografie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Brouwer, E., Middelkoop, L.
Organisatie(s):
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen
Projectnummer:
2246
Operationele status:
Afgerond