Markt van buitengerechtelijke incasso

Strafrecht en strafproces / Incassobureau

Markt van buitengerechtelijke incasso

Samenvatting

In het kader het wetsvoorstel maximering buitengerechtelijke incassokosten is door de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer toegezegd dat er onderzoek zal worden verricht naar de markt van buitengerechtelijke incassobureaus (Kamerstukken Tweede Kamer, Vergaderjaar 2010-2011, Handelingen 12 april 2011, 72-17-31). Dit naar aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer om zicht te krijgen op de aard en omvang van de incassomarkt.
Deze rapportage doet verslag van een kleinschalig onderzoek. Hoe ziet de markt van buitengerechtelijke incasso er op hoofdlijnen uit? Welk deel valt wel en welk deel valt niet onder een bepaalde vorm van regulering? De focus ligt in dit onderzoek op incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten omdat dit de belangrijkste deskundigen zijn op de markt van buitengerechtelijke incasso.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Markt van buitengerechtelijke incasso
  3. Conclusie
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Geurts, T.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2012
Reeks:
Memorandum 2012-06
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De markt van de buitengerechtelijke incassobureau's
Projectnummer:
2212
Operationele status:
Afgerond