Inpoldering van het fraudelandschap

Inpoldering van het fraudelandschap

Tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude

Samenvatting

Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren gekozen organisatiestructuur voor de bestrijding van fraude en de potentie van het interregionaal clusteren van expertise.

Inhoudsopgave

Gebruikte afkortingen
Leeswijzer
Samenvatting

 1. Vraagstelling en verantwoording
 2. Bestrijding horizontale fraude in historisch perspectief
 3. Het project financieel rechercheren
 4. Doel en taken van de fraudeteams en het landelijk loket
 5. De structuur
 6. De bedrijfsvoering van de IFT's en het LLHF
 7. Sturing van de IFT's en het LLHF
 8. De relevante omgeving: de marktpartijen
 9. De relevante omgeving: de publieke partijen
 10. Het zaaksaanbod en prioritering
 11. Constateringen m.b.t. de probleemstelling

Bijlagen
Tabellen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Faber, W., Lugt, B.W.M. van der
Organisatie(s):
Faber organisatievernieuwing, WODC
Plaats uitgave:
Oss
Uitgever:
Faber organisatievernieuwing
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.157

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inpoldering van het fraudelandschap
Projectnummer:
99.043
Operationele status:
Alleen publicatie