Evaluatie afgifte VOG RP

Strafrecht en strafproces / Verklaring omtrent gedrag

Evaluatie afgifte VOG RP

Rapport over een onderzoek naar de afgifte van de Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen

Samenvatting

De verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen (VOG RP) is een nieuw instrument. Het aantal aanvragen valt tegen in vergelijking met de verwachtingen. De probleemstelling is als volgt geformuleerd:

  • Hoe kunnen de belanghebbenden en de aanvragers worden getypeerd?
  • Waarom is het gebruik van de VOG RP tot nu toe beperkt gebleven? Hoe kan het gebruik van de VOG RP onder deze groepen worden gestimuleerd? Welke aanpassingen van het instrument zijn daarvoor nodig?
  • Is er behoefte aan een ander integriteitsinstrument? Op welke punten verschilt dit instrument van de VOG RP?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Verantwoording
  2. De VOG RP als nieuw instrument
  3. Het werkproces rond VOG RP
  4. Onderzoek onder belanghebbenden
  5. Conclusies

Summary
Bijlage 1: Samenstelling begeleidingscommissies
Bijlage 2: Aanvraagformulier VOG RP

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Roth, H., Valk, M.C., Haak, M., Sam-Sin, X.
Organisatie(s):
WODC, Ergo Bureau voor Markt-en Beleidsonderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Ergo: bureau voor markt- en beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.499

Bestelinformatie

Adres:
Ergo Bureau voor markt- en beleidsonderzoek
Telefoon:
020 6272100
Fax:
020 6271893
E-mailadres:
mail@ergo.nl
Website:
www.ergo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verklaring Omtrent Gedrag rechtspersonen: het beperkte gebruik
Onderzoeker(s):
Roth, H.
Projectnummer:
1282
Operationele status:
Afgerond