Kostenveroordeling in strafzaken

Strafrecht en strafproces / Proceskosten

Kostenveroordeling in strafzaken

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de veroordeling van de verdachte in de proceskosten in Duitsland en Engeland

Samenvatting

Eind oktober 2010 stuurde de Minister van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel voor een kostendekkend griffiestelsel aan de Tweede Kamer (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2011-2012, 33071 nr. 3). Deels wordt in het voorstel een standaardtarief vastgelegd zoals voor familiezaken en zaken tegen de overheid, deels wordt de hoogte van het griffierecht gekoppeld aan de hoogte van het financieel belang van de zaak. Nieuw aan het voorstel is dat de griffierechten kostendekkend zouden moeten zijn of meehelpen om de graad van kostendekkendheid te verhogen. Voorts kan het voor de rechtszoekende een prikkel kan zijn om naar alternatieve vormen van geschillenbeslechting om te zien.
De lijn die uitgezet is in dit wetsvoorstel zou ook kunnen worden doorgetrokken naar strafzaken en de rekening voor de kosten van de strafprocedure zou ook kunnen worden gepresenteerd aan degenen die de kosten daadwerkelijk veroorzaken. Nederland zou met een regeling van de veroordeling in de kosten van de strafprocedure in de pas lopen met West Europese strafprocessystemen die een dergelijke regeling reeds lang kennen.
In dit rechtsvergelijkend onderzoek wordt nagegaan wat de regeling van de kostenveroordeling inhoudt in Duitsland en in Engeland en Wales, hoe de regeling wordt toegepast, tot welke mogelijke problemen de toepassing van de regeling aanleiding heeft gegeven en wat de financiële bijdrage van de toepassing van de regeling is aan de dekking van de kosten van de strafprocedure.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. De proceskostenveroordeling in Duitsland
  3. De kostenveroordeling in Engeland en Wales
  4. Conclusie
Aangehaalde literatuur
Samenstelling begeleidingscommissie
Bijlagen
I Voorbeelden van kostenveroordelingen in Duitsland
II Voorbeeld van een ‘Bill of Costs’ in Engeland 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tak, P.J.P.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
P.J.P. Tak
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationaal vergelijkend onderzoek naar veroordeling van de proceskosten in strafzaken
Projectnummer:
2198
Operationele status:
Afgerond