Internationale vergelijking omgang met psychisch gestoorde delinquenten

Internationale vergelijking omgang met psychisch gestoorde delinquenten

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van het internationaal vergelijkend onderzoek naar de wijze waarop Nederland en enkele landen omgaan met personen bij wie op het moment van het begaan van een delict, en/of ten tijde van het verschijnen ter rechtszitting, sprake was van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestesvermogens. Het rapport richt zich op de tenuitvoerleeging van de wettelijke en niet-wettelijke bepalingen ten aanzien van afbakening, herkenning, plaatsing, behandeling, toezicht, ontslag en nazorg van deze groepen personen. Hierbij wordt niet ingegaan op de behandeling van psychisch gestoorde delinquenten waarbij de psychische stoornis geen directe gevolgen heeft voor het strafvorderingsproces, omdat deze groep delinquenten nauwelijks relevant is voor de visie over de plaats en functie van de tbs in het forensisch psychiatrisch veld.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Internationaal vergelijkend onderzoek
Groepen psychisch gestoorde delinquenten
Ontoerekeningsvatbaarheid
Omvang van de tbs en kenmerken van de tbs-populatie
Onderzoek geestesvermogens
Plaatsing in een instelling
Behandeling en toezicht
Verlenging
Verlof
Onstlag
Follow-up
Psychisch gestoorde delinquenten: Justitie of VWS?
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hoeve, M., Fair, J., Blijleven, B.
Organisatie(s):
Vrije Universiteit Amsterdam - Afdeling Klinische Psychologie, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit
Jaar van uitgave:
2001
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.450

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationale vergelijking omgang met psychisch gestoorde delinquenten
Projectnummer:
99.175
Operationele status:
Alleen publicatie