Jeugdigen in Aruba: hoe worden ze (niet) delinquent?

Strafrecht en strafproces / Kinderrechten

Jeugdigen in Aruba: hoe worden ze (niet) delinquent?

empirisch gebaseerde voorstellen voor de aanpak van jeugddelinquentie in overeenstemming met het IVRK

Samenvatting

Op 17 januari 2011 was het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) in Aruba tien jaar van kracht. In dit proefschrift wordt duidelijk gemaakt dat ontwikkelingscriminologische, pedagogische en juridische uitgangspunten met betrekking tot de aanpak van jeugddelinquentie convergeren. De ratio dat het jeugdstrafrechtsbeleid onderdeel moet zijn van integraal jeugdbeleid is gelegen in het feit dat ingevolge het IVRK de belangen van het kind immer centraal dienen staan. Gebruikmakend van de ontwikkelingscriminologische en pedagogische uitkomsten van dit empirische onderzoek naar risico- en promotieve factoren voor delinquentie kan een verdragsconforme benadering van jeugddelinquentie in Aruba geconcretiseerd worden. Anderzijds kunnen juridische argumenten worden gebruikt om concrete maatregelen die voortvloeien uit het IVRK te beargumenteren of af te dwingen. Een verdragsconforme benadering van jeugddelinquentie is daarmee in feite een juridische legitimatie voor de pedagogische/ontwikkelingspsychologische aanpak van gedragsproblemen.

Dit onderzoek vond plaats binnen het kader van een grootschalige studie naar jeugdcriminaliteit en probleemgedrag bij 10-17-jarigen op Aruba. De hoofddoelstelling is inzicht te krijgen in de jeugdcriminaliteit op Aruba en de achtergronden daarvan. Daartoe zijn door de Stichting Maatschappij en Criminaliteit (SMC) in 2007 jongeren woonachtig op Aruba geënquêteerd, gebruikmakend van (een licht aangepaste versie van) het WODC-MZJ-instrument (Van der Laan & Blom, 2006).

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wal, H.A. van der
Organisatie(s):
Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
SWP
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-8850-242-2
Type rapport:
Dissertatie

Bestelinformatie

Adres:
SWP
Telefoon:
020 3307200
Fax:
020 3308040
E-mailadres:
swp@swpbook.com
Website:
www.swpbook.com

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationale vergelijking zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit en achtergronden Nederland - Aruba
Projectnummer:
1796
Operationele status:
Afgerond