Inventarisatie informatiebehoefte brandweerstatistiek

Staats- en bestuursrecht / Brandweer

Inventarisatie informatiebehoefte brandweerstatistiek

Samenvatting

Het hoofddoel van dit onderzoek valt uiteen in twee delen. Het eerste subdoel is het daadwerkelijk inĀ  beeld brengen van de informatiebehoefte van de afnemers van brandweerstatistiek. De informatiebehoefte wordt daarbij vertaald naar een 'nieuwe' afbakening van de thema's van de brandweerstatistiek. Het tweede subdoel is het verkennen van de haalbaarheid. Het gaat hier vooral om de vraag of de informatie beschikbaar is en of men bereid is de informatie aan te leveren.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Aanpak van het onderzoek
  3. Achtergrond van het onderzoek
  4. Schets van de huidige brandweerstatistiek
  5. Informatiebehoefte van de afnemers van brandweestatistiek
  6. Verkenning van de haalbaarheid
  7. Conclusies en aanbevelingen
  8. Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bosland, G.J., Zanten, P. van, Warners, E.
Organisatie(s):
Berenschot Groep, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Berenschot Groep
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Berenschot
Telefoon:
030 2916916
Fax:
030 2947090

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie informatiebehoefte brandweerstatistiek
Projectnummer:
2131
Operationele status:
Afgerond