Stand van zaken interdepartementale aanpak huiselijk geweld

Stand van zaken interdepartementale aanpak huiselijk geweld

Samenvatting

In 2003 (door ES&E) en 2006 (door Beke) hebben inventarisaties plaatsgevonden m.b.t. de aanpak van huiselijk geweld door gemeenten, politie en Openbaar Ministerie. Bij deze derde inventarisatie gaat de aandacht uit naar de stand van zaken van de interdepartementale aanpak. Het interdepartementale Plan van aanpak Huiselijk Geweld uit 2008 is voor deze inventarisatie als uitgangspunt genomen en geldt als ijkpunt voor de afbakening.
De onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat is de stand van zaken van de interdepartementale aanpak van huiselijk geweld; welke ontwikkelingen zijn gaande en wat is de onderlinge samenhang? 

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Interdepartementale aanpak
  3. Preventie
  4. Signaleren
  5. Interventie
  6. Conclusies
Geraadpleegde literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zwieten, M. van, Biesma, S., Bieleman, B.
Organisatie(s):
WODC, INTRAVAL - Bureau voor onderzoek & advies
Plaats uitgave:
Groningen-Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-90-8874-082-4
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie van de stand van zaken Aanpak huiselijk geweld
Projectnummer:
1845
Operationele status:
Afgerond