Onderzoek productiviteit Forensisch Assistenten

Politie en rechtshandhaving / Pd

Onderzoek productiviteit Forensisch Assistenten

Samenvatting

De hoofdvraag van het onderzoek is:
welke werkzaamheden voeren forensisch assistenten uit, welke opbrengsten levert deze inzet op, onder andere in termen van het aantal bezochte plaatsen delict (PD's), het aanbod van sporen (DNA, dacty en overig) en het aantal te verwerken sporen, en hoe vindt de verwerking van sporen plaats.
Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC).

Inhoudsopgave

  1. Achtergrond en aanleiding
  2. Aantallen FA's en hun takenpakket
  3. Het PD-bezoek en de resultaten daarvan
  4. Ontwikkelingen bij ingezonden sporen
  5. Conclusies en aanbevelingen
A. Lijst met korpsen en gesprekspartners
B. Bijlage aanvullend cijfermateriaal

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Goedvolk, M.R., Grift, M. van de , Huitink, B.M.W.J.
Organisatie(s):
Significant, WODC
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inzet forensisch assistenten
Projectnummer:
2077
Operationele status:
Afgerond