De bestrijding van witwassen, beschrijving en effectiviteit 2010-2013

De bestrijding van witwassen, beschrijving en effectiviteit 2010-2013

Startversie monitor anti-witwasbeleid

Samenvatting

De Financial Action Task Force (FATF) heeft in een evaluatie in 2011 vastgesteld dat Nederland meer zicht moet krijgen op de effectiviteit van het gevoerde anti-witwasbeleid.Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer namen de ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiƫn het initiatief tot de ontwikkeling van een beleidsmonitor anti-witwasbeleid. Deze monitor zou de prestaties van de actoren in het veld van de witwasbestrijding in beeld moeten brengen, zodat de beleidsmakers beter in staat zijn hun regiefunctie te vervullen. Dit onderzoek heeft een drieledige doelstelling:

 1. Het verkrijgen van inzicht in de activiteiten van de actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en in de onderlinge zaak- en informatiestromen.
 2. Het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van het Nederlandse witwasbestrijding aan de hand van de criteria voor een effectieve witwasbestrijding van de FATF.
 3. Het ontwikkelen van de grondslag van een beleidsmonitor anti-witwasbeleid.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Lijst van afkortingen

 1. Inleiding
 2. Achtergrond en doelstelling van het onderzoek
 3. Vraagstelling
 4. Aanpak van het onderzoek
 5. De bestrijding van witwassen, effectiviteit
 6. De spelers in het veld
 7. Regie en coƶrdinatie in de praktijk
 8. De strafrechtelijke keten
 9. Het meldsysteem van ongebruikelijke transacties, de WWFT
 10. Effectiviteitscriteria FATF van anti-witwasbeleid
 11. Richtlijnen voor een monitor anti-witwasbeleid

Literatuur
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Knoop, J. van der, Rollingswier, R.
Organisatie(s):
Decide - Rijksuniversiteit Groningen, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Decide - Rijksuniversiteit Groningen
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Dutch group - Decide
Telefoon:
050 363 6907
Website:
www.decide.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beleidsmonitor anti-witwassen
Projectnummer:
2205
Operationele status:
Afgerond