Alternatieve sancties onderzocht

Alternatieve sancties onderzocht

Eindrapport van het evaluatieonderzoek alternatieve sancties voor jeugdigen

Samenvatting

De inhoud van dit eindrapport ziet er als volgt uit. In hoofdstuk 2 wordt stil gestaan bij de organisatie en uitvoering van alternatieve sancties. In hoofdstuk 3 komt de vergelijking tussen enerzijds de alternatieve sancties en anderzijds de andere afdoeningsvormen aan de orde. Dat leidt onder meer tot de beantwoording van de belangrijke vraag, of er van alternatieve sancties een aanzuigende werking is uitgegaan; d.w.z. of er meer jongeren in het justitiƫle circuit terecht zijn gekomen dan het geval zou zijn geweest zonder die afdoeningsmogelijkheid? In hoofdstuk 4 passeren de meest in het oog springende uitkomsten van de napeiling de revue. In hoofdstuk 5 ten slotte volgt een slotbeschouwing, waarin enkele conclusies worden getrokken en ook enkele aanbevelingen worden geformuleerd.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Organisatie en uitvoering van alternatieve sancties
  3. Alternatieve sancties en andere afdoeningsvormen
  4. Napeiling
  5. Slotbeschouwing

Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laan, P.H. van der, Hecke, Th.A.G. van, Klifman, J.H. (medew.), Lindt, H.M.A.J. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Coordinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming (CWOK)
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
CWOK
Jaar van uitgave:
1986
Reeks:
Jeugd en Justitie 07
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
JenJ07
Operationele status:
Alleen publicatie