Meer jonge kinderen in pleeggezinnen

Straffen en maatregelen / Uithuisplaatsing

Meer jonge kinderen in pleeggezinnen

Evaluatie van een beleidsexperiment

Samenvatting

Dit rapport bevat een samenvatting van de resultaten van het evaluatie-onderzoek van het "beleidsexperiment pleeggezinplaatsingen". Het onderzoek is uitgevoerd onder auspicien van het CWOK. In het onderzoek is een groot aantal gegevens verzameld. De resultaten zijn uitvoerig vervat in twee eindrapporten: een deel 1, waarin met name gekeken wordt naar de kwantitatieve effecten van het beleidsexperiment, en een deel 2, waarin beschreven wordt hoe het experiment is verlopen, wat de ervaringen zijn van de direct betrokkenen en waarin tevens aandacht geschonken wordt aan aspecten van de besluitvorming en de begeleiding van plaatsingen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Het evaluatie-onderzoek
  3. Kenmerken van kinderen en van de plaatsingen in het beleidsexperiment
  4. Verkenning van de kwantitatieve effecten van het experiment
  5. Argumenten en overwegingen bij de besluitvorming
  6. De begeleiding van plaatsingen in het experiment
  7. Het verloop van het beleidsexperiment
  8. De bemiddeling van pleeggezinnen
  9. Ervaringen van betrokkenen
  10. Conclusies en aanbevelingen

Bijlagen

Deelrapporten
- Meer jonge kinderen in pleeggezinnen - deel 1; een kwantitatieve effectverkenning van het beleidsexperiment pleeggezinplaatsingen (M. van Ooyen-Houben en H. de Kort)
- Meer jonge kinderen in pleeggezinnen - deel 2; evaluatie-onderzoek beleidsexperiment pleeggezinplaatsingen (H. de Kort, M. van Ooyen-Houben en I. Stolp-Keuzenkamp)

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ooyen-Houben, M. van, Kort, H. de, Stolp-Keuzenkamp, I., Strijbos-Schellekens, M. (medew.), Smeets, R. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Coordinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming (CWOK)
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
CWOK
Jaar van uitgave:
1987
Reeks:
Jeugd en Justitie 09
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
JenJ09
Operationele status:
Alleen publicatie