Waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme

Criminaliteit en delicten / Racistisch geweld

Waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme

onrechtvaardigheid, onzekerheid en bedreigde groepen

Samenvatting

De betrokkenheid van jongeren bij extreme daden en uitingen trekt veel aandacht. Onder diverse groepen jongeren zou sprake zijn van polarisatie en radicalisering. De aandacht hiervoor komt niet alleen tot uitdrukking in de media, maar ook in de vele recente studies naar radicalisering en extremisme onder jongeren. Hoewel in sommige van deze onderzoeken diepgaande gesprekken met jongeren worden gevoerd, wordt in vele onderzoeken slechts over jongeren gesproken. Ter preventie en bestrijding van radicalisme en radicalisering onder jongeren heeft de Nationaal Coƶrdinator Terrorisme Bestrijding (NCTb) behoefte aan een beter inzicht in de attitudes die jongeren er op nahouden ten aanzien van onderwerpen relevant voor radicalisering en terrorisme in Nederland en de betekenis hiervan voor (de bestrijding van) radicalisme en radicalisering in Nederland. In dit rapport wordt bestudeerd waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme. In het bijzonder wordt gekeken hoe in Nederland levende jongeren van 13 tot 21 jaar denken over moslimradicalisme en rechtsextreme ideeƫn.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Theoretisch model
  3. Kwantitatief onderzoek: Internetsurvey
  4. Kwalitatief onderzoek: Interviews met jongeren
  5. Algemene conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bos, K. van den, Loseman, A., Doosje, B.
Organisatie(s):
WODC, UU - Faculteit Sociale Wetenschappen
Plaats uitgave:
Utrecht/Amsterdam
Uitgever:
Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen
Jaar van uitgave:
2009

Bestelinformatie

Adres:
Faculty of Social and Behavioural Sciences, Methodology & Statistics, Utrecht University
Telefoon:
030-2531470

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Jongeren aan het woord over radicalisme en terrorisme
Projectnummer:
1626
Operationele status:
Afgerond