Justitie en demografie: over ontgroening, vergrijzing en verkleuring

Justitie en demografie: over ontgroening, vergrijzing en verkleuring

Veranderingen in bevolkingssamenstelling en de gevolgen voor Justitie

Samenvatting

Op 11 mei 2006 hebben het WODC en het NIDI gezamenlijk een congres georganiseerd over de vraag wat de voorspelde demografische veranderingen met criminaliteit en met Justitie in het bijzonder doen. In twee plenaire lezingen en in zes parallelle presentaties zijn de gevolgen van de demografische veranderingen voor de bestudering van de criminaliteit en de maatschappelijke veiligheid systematisch beschouwd. Deze bundel is een neerslag van de aldaar gehouden presentaties.

Inhoudsopgave

 1. Justitie en demografische ontwikkelingen
 2. Demografische ontwikkelingen: trends, perspectieven en opvattingen
 3. Nederland in 2035: angstiger, meer verschil en meer afzondering?
 4. Onderzoek naar de criminele carrières: de relevantie voor theorie en beeld
 5. Cohortgrootte en geweldscriminaliteit; het Easterlin-effect onderzocht in 20 landen
 6. Demografische ontwikkelingen en het beroep op justitievoorzieningen
 7. De invloed van etniciteit en pakkans op de geweldscriminaliteit van minderjarigen
 8. De grootstedelijke bevolking en criminaliteitsverwachtingen
 9. Families en criminaliteit
 10. Zedendelicten door jeudige allochtone daders
 11. Over risicofactoren, effectieve interventies en inconsistent overheidsbeleid inzake geweldscriminaliteit

Summaries
Over de auteurs

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laan, A.M. van der (red.), Vervoorn, L. (red.), Nimwegen, N. van (red.), Leeuw, F.L. (red.)
Organisatie(s):
WODC, NIDI
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2007
Reeks:
Cahiers 2007-09

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Justitie en demografie: over ontgroening, vergrijzing en verkleuring
Projectnummer:
1618
Operationele status:
Alleen publicatie