Vandalisme

Vandalisme

Samenvatting

Dit themanummer is gewijd aan het vandalisme. De inleiding geeft een overzicht van de literatuur, waarbij getracht is inzicht te verkrijgen in de aard en de achtergronden van dit verschijnsel. Bovendien is aandacht besteed aan de omvang en ontwikkeling van het vandalisme in Nederland. Ten slotte worden enkele opmerkingen gemaakt over mogelijkheden van

preventie. Na de inleiding volgt een viertal bewerkingen van artikelen die elk een bepaald aspect van het onderwerp behandelen.

Inhoudsopgave

  1. G.A. van Bergeijk - Vandalisme - een inleiding 90
  2. Richard E. Berk en Howard E. Aldrich - Patronen van vandalisme tijdens ordeverstoringen als indicator voor de selectie van doelwitten 102
  3. Andrew L. Wade - Sociale processen in het vandalistische gedrag 105
  4. Mia Kellmer Pringle - De oorzaken van gewelddadigheid en vandalisme 110
  5. Stanley Cohen - De strijd tegen het vandalisme 115

Literatuuroverzicht
Boekwerken

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1975
Reeks:
Justitiële verkenningen 1975/03