Diversion

Diversion

Samenvatting

Iemand die in contact komt met politie en justitie krijgt door de gemeenschap vaak het etiket delinquent opgedrukt. Aanhangers van de 'labeling theorie' zijn van mening dat het zodanig etiketteren bijdraagt tot het delinquent worden van individuen. Deze bijdrage achten zij groter naarmate dit contact eerder in het leven van de betrokkene plaatsvindt. Vanuit die filosofie pleiten zij er daarom voor om met name kinderen zoveel en zo vroeg mogelijk een gang door het strafproces te besparen. Ze gebruiken in dit verband de term diversion. Diversion is op velerlei manieren denkbaar; vandaar dan ook dat de definities van het begrip sterk uiteenlopen en dat lang niet iedereen hetzelfde bedoelt als hij erover spreekt. In de inleiding van dit themanummer zal daarom in de eerste plaats getracht worden de verschillende omschrijvingen duidelijk van elkaar te onderscheiden. Vervolgens zal aan de hand van literatuur worden nagegaan of toepassing van diversion op grond van tot nu toe opgedane ervaringen moet worden aanbevolen of niet. In aansluiting op de korte inleiding zijn buitenlandse artikelen in verkorte vorm weergegeven.

Inhoudsopgave

  1. M.W. Bol - Diversion: afdoen van delicten buiten het strafrechtelijk systeem; een inleidend artikel 245
  2. Law Reform Commission of Canada - Diversion; working paper 251
  3. R.R. Cressey en R.A. McDermott - Diversion in het jeugdrecht 256
  4. F.N. Flaschner - Rechtbanken ingebed in de gemeenschap 261
  5. F.W. Howlett - Is het jongeren-opvangcentrum werkelijk wat het lijkt te zijn? 264
  6. R.W. Balch - Uitstel van veroordeling; een aan het jeugdrecht parallelle ontwikkeling in het strafrecht voor volwassenen 267
  7. R.D. Borgman - Het verwijzen van wetsovertreders naar inrichtingen voor geestelijke gezondheidszorg 270
  8. R.M. Carter - Diversion 275

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1976
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1976/06