Hulpverlening door de politie

Hulpverlening door de politie

Samenvatting

De politie besteedt een belangiijk deel van de werktijd aan serviceverlening en bemiddelen bij relationele conflicten. Vooral ten aanzien van het laatste bestaan bij de politie onzekerheden, die onder meer samenhangen met de opleiding, met rolconflicten en met de verhouding tot het maatschappelijk werk. Deze aflevering van Justitiele verkenningen gaat aan de hand van literatuur op deze problemen in. Het bevat naast een algemene inleiding drie verkort weergegeven Amerikaanse artikelen, een speciaal voor dit nummer geschreven beschouwing van dr. J. Junger-Tas, senior-onderzoeker bij de sectie politie van het WODC, alsmede een bijdrage van G. J. Koops, hoofd van de sectie Ondersteuning Sociale Politietaken van de Gemeentepolitie te 's-Gravenhage. Tenslotte zijn opgenomen een instructie Voor Haagse rayonagenten en richtlijnen voor Amerikaanse politieambtenaren die speciaal belast zijn met gezinscrisisinterventie.

Inhoudsopgave

  1. M.R. Duintjer-Kleijn - Hulpverlening door de politie; een inleidend artikel 418
  2. Th.A. Johnson - De confrontatie burger-politie en het belang van rolopvattingen 434
  3. H.A. Barocas - Een preventieve crisisinterventie door de politie 439
  4. M. Bard - Wijkpolitieteams 442
  5. J. Junger-Tas - Hulpverlening en opleiding 446
  6. G.J. Koops - De Zweedse politie in haar relatie tot het publiek en de samenwerking binnen het geheef van de maatschappelijke dienstverlening 454
  7. Instructie rayonagenten 459
  8. De concrete behandeling van een gezinscrisis door de politie; de negentien stappen van een gezinscrisisinterventie 461

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1976
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1976/09