Straftoemetingsfactoren

Strafrecht en strafproces / Dagvaarding

Straftoemetingsfactoren

Samenvatting

Het streven naar gelijkheid in de straftoemeting is een onderwerp dat zich in de regelmatig terugkerende belangstelling van rechtsplegers, wetenschappelijk onderzoekers en publiek mag verheugen. Oorzaak van deze belangstelling is het bestaan van al of niet gerechtvaardigde verschillen in opgelegde straffen, zoals daarvan blijkt uit empirisch onderzoek of uit een incidentele strafzaak. In het inleidend artikel van dit themanummer, dat werd geschreven door mr. J. J. van der Kaaden, wordt binnen de context van het functioneren van het Openbaar 3 Ministerie en de rechter ingegaan op de factoren, die voor deze verschillen verantwoordelijk zijn. In de slotbeschouwing ervan beziet de auteur op welke manieren het ideaal van de rechtsgelijkheid in de straftoemeting mogelijk beter nagestreefd kan worden. Naast het inleidende artikel zijn van een viertal buitenlandse artikelen verkorte weergaven opgenomen.

Inhoudsopgave

  1. J.J. van der Kaaden - Straftoemetingsfactoren: de rechtsgelijkheid in de straftoemeting; Een inleidend artikel 4
  2. Michael A. Shea - Een onderzoek naar het effect van de keuze van de telastlegging door de aanklager op het straftoemetingsbeleid van rechters 37
  3. William A. Hamilton en Charles R. Work - De rol van de officier van justitie in het strafrechtelijk systeem: het belang van het bewust stellen van prioriteiten 43
  4. Jonathan Kraus - Het beslissingsproces bij de kinderrechter en het reclasseringsrapport 47
  5. Thomas D. Ungs en Larry R. Baas -Rolopvattingen van rechters in Ohio 52

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1977
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1977/02