O.M. en strafvorderingsbeleid

Staats- en bestuursrecht / Politieke verantwoordelijkheid

O.M. en strafvorderingsbeleid

Samenvatting

In ons land is het Openbaar Ministerie, ook wel genoemd de staande magistratuur, de instantie die behalve met de leiding van het opsporingsonderzoek door de polite, in de eerste plaats belast is met de vervolging van strafbare feiten. De ontwikkelingen in de laatste jaren hebben ervoor gezorgd, dat de taak van het Openbaar Ministerie steeds gecompliceerder is geworden. De organisatie van de strafvordering door het O.M. zal het onderwerp zijn van de in december te houden najaarsconferentie van Openbaar Ministerie en departement van justitie. Aan deze bijeenkomst wordt van de kant van het O.M. deelgenomen door de procureurs-generaal en de 19 hoofdofficieren van justitie; van de zijde van het departement zullen de politieke en ambtelijke leiding alsmede de hoofden van de beleidsafdelingen aanwezig zijn. De veronderstelling dat het voor de conferentie gekozen onderwerp ook de belangstelling heeft van een breder publiek, is voor de redactie van Justitiele verkenningen aanleiding geweest om hieraan een themanummer te wijden.

Inhoudsopgave

Voorwoord 2

  1. De organisatie van de strafvordering door het Openbaar Ministerie; een inleidend artikel 3
  2. L. Oranje - De politieke verantwoordelijkheid voor het vervolgingsbeleid 31
  3. Walter B. Miller - Ideologie en criminele politiek 39
  4. Michel Crozier - Het bureaucratische systeem van organisatie 46
  5. Jay A. Sigler - Openbare strafvervolging in Engeland en Wales 60

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1977
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1977/08