Wetgeving en sociale wetenschappen

Veiligheid en preventie / Verkeersveiligheid

Wetgeving en sociale wetenschappen

Samenvatting

Het ontwerpen en invoeren van wettelijke regels is een overheidsactiviteit, die qua omvang en mate van ingrijpen in de levenssfeer van de burgers voortdurend toeneemt. Traditioneel hebben juristen een belangrijke rol gespeeld in het wetgevingsproces. De laatste tientallen jaren is er vanuit de sociale wetenschappen, m.n. vanuit de rechtssociologie, een groeiende belangstelling voor deze overheidsactiviteit te bespeuren. In het inleidende artikel zal aan de hand van uitgevoerde sociaal wetenschappelijke onderzoekingen het belang van de inschakeling van de sociale 3 wetenschappen bij de wetgeving worden geschetst. Tevens zal daarin worden aangegeven op welke wijze dit kan geschieden. Hierna zijn in verkorte vorm vijf artikelen over op dit terrein uitgevoerd onderzoek opgenomen, alsmede een artikel over de mogelijkheden om t.b.v. dit soort onderzoek experimenten uit te voeren.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. L.J.M. d'Anjou en mr. J.J. van der Kaaden - Wetgeving en sociale wetenschappen 4
  2. S.T. Seitz - Vuurwapens, misdrijven tegen het leven en de effectiviteit van vuurwapenwetten 26
  3. L.S. Robertson - Een voorbeeld van een effectief wettelijk voorschrift: wetten die het dragen van een helm en het voeren van groot licht overdag voor motorrijders verplicht stellen 37
  4. R.E. Lane - Overheidsmaatregelen en de opinie van het bedrijfsleven in de U.S.A. 43
  5. C.U. Smith - De opheffing van de rassenscheiding in het openbaar onderwijs en de wet 50
  6. R.D. Schwartz - Veld-experimenten in sociojuridisch onderzoek 56
  7. F.J. Stech, C.G. McClintock, N.J. Fitzpatick en C.A. Babin - Wanneer een cultureel verbod effectief is: een veldonderzoek 62

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1978
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1978/01