Preventie en criminaliteit

Preventie en criminaliteit

Samenvatting

Dit themanummer dat gewijd is aan Preventie en criminaliteit, wordt geopend met een inleidend artikel van Carl. H. D. Steinmetz. In dit artikel worden verbanden gelegd tussen preventie en de ontwikkelingen van de kleine criminaliteit. In dit themanummer zijn voorts vier bewerkingen opgenomen; een Canadees artikel, twee Engelse artikelen en één Amerikaans artikel.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. Carl H.D. Steinmetz - Een aanzet tot een victimologische risico-analyse; Een denkmodel bij het voorkomen van kleine criminaliteit 5
  2. R.J. Vader - Politiële misdaadvoorkoming 36
  3. P.R.A. Stanley - Uitgangspunten en basisveronderstellingen van preventie van criminaliteit door middel van vormgeving van de omgeving 46
  4. P. Mayhew e.a. - Surveillance en het publiek 52
  5. C.R. Jeffery - Technieken van preventie van criminaliteit 60
  6. J. Burrows en K. Heal - Publiciteitscampagnes georganiseerd door de politie ter voorkoming van diefstal van of uit auto's 68

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1980
Reeks:
Justitiële verkenningen 1980/02