Kinderbescherming: van gerechtelijk model naar welzijnsmodel

Wetgeving en beleid / Strafrechthervorming

Kinderbescherming: van gerechtelijk model naar welzijnsmodel

Samenvatting

Dit nummer van JV is gewijd aan veranderingen binnen het kinderbeschermingssysteem. Die veranderingen zijn niet uniek voor ons land: ze vinden plaats in vele van de ons omringende landen en in Noord-Amerika. De vragen waar we in dit nummer op in willen gaan betreffen het meer algemene karakter van die ontwikkelingen: hoe zijn ze te verklaren, waar komen ze vandaan en wat is de achterliggende filosofie ervan?

Inhoudsopgave

Bericht aan de lezers van Justitiƫle Verkenningen 2
Voorwoord 3

  1. J. Junger Tas - Onvoorziene gevolgen van veranderingen binnen de kinderbescherming; een inleidend artikel 5
  2. M.W. Klein - Betekenis van de nieuwe Amerikaanse jeugdwetten voorde preventie van delinquent gedrag 44
  3. D. Shichor en A. Binder - Schadeloosstelling door jeugddelinquenten
  4. T.G. Blomberg en R.J. Blomberg - 'Netwerk-vergrotende' effecten van diversion bij jeugdigen 59
  5. K.S. Griffiths - Het verloop van een programma voor de de-institutionalisering: het Californische subsidieexperiment 64

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1981
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1981/08