Uithuisplaatsing van kinderen

Uithuisplaatsing van kinderen

Samenvatting

Hoewel ook het pleeggezin ter sprake komt, heeft de inleidende auteur zich in hoofdzaak beperkt tot de plaatsing in tehuizen (justitiële en niet justiiële plaatsingen). Beantwoord wordt de vraag wat voor kinderen in een tehuis geplaatst worden en uit welke gezinnen zij komen. Andere vragen die aan de orde komen betreffen het gehele plaatsingsingsproces. Tenslotte wordt aandacht geschonken 3 aan de effecten die de uithuisplaatsing heeft op de ouders van de geplaatste kinderen. Naast het inleidende artikel is een drietal bewerkingen van buitenlandse artikelen opgenomen.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. J. Junger-Tas - Uithuisplaatsing van kinderen; een inleidend artikel 5
  2. K. Nancy Hazel - Nieuwe hoop voor jeugdige verschoppelingen: pleeggezinplaatsing voor gestoorde en delinquente adolescenten 37
  3. B. Tizard en J. Hodges - Het effect van yrdegtijdige tehuisplaatsing op de ontwikkeling bij achtjarige kinderen 45
  4. M. Bush en H. Goldman - Het psychologisch ouderschap en het duurzaamheidprincipe in de kinderbescherming: een herwaardering en kritiek 57

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1982
Reeks:
Justitiële verkenningen 1982/09