Resocialisatie, het spoor bijster?

Resocialisatie, het spoor bijster?

Samenvatting

Tot in de zeventiger jaren werd in het algerneen veel verwacht van de mogelijkheden delinquenten te resocialiseren. Daartoe werden allerlei intra- en extramurale programma's ontworpen. Inmiddels is bij toetsing gebleken dat deze programma's veelal toch niet de gewenste en verwachte effecten teweeg hebben kunnen brengen.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. J.L. van Emmerik - Behandeling als straf, of straf als behandeling? een inleidend artikel 5
  2. W.R. Arnold - Evaluatie-onderzoek en de uitbreiding van kennis over criminaliteit: een voorbeeld van de evaluatie van een vrijwilligersprogramma 48
  3. A.A. Lazarus - Enkele oorzaken van verandering in de psychotherapie 58
  4. D.L. Weimer en L.S. Friedman - Onderzoeken naar doelmatigheid van resocialisatieprojecten 62
  5. D. Vogel - Het justice-model binnen de strafrechtstoepassing 75

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1983
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1983/04