Slachtofferhulp nader bezien

Criminologie en victimologie / Victimologie

Slachtofferhulp nader bezien

Samenvatting

Nauwelijks meer dan een jaar na het themanummer over 'De positie van het slachtoffer in het strafproces' (JV6, 1982) is opnieuw een nummer van Justitiële Verkenningen gewijd aan slachtoffers van delicten. Ter rechtvaardiging hiervan kan worden aangevoerd dat het slachtoffer lange tijd door de strafrechtswetenschappen is genegeerd en dus een achterstand heeft in te halen. Een meer praktische overweging voor deze keuze is dat het slachtoffer steeds meer in de belangstelling komt te staan en daardoor volop stof voor discussie biedt. Het themanummer bevat tevens een drietal bewerkingen van buitenlandse publikaties.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. J.J.M. van Dijk - Victimologie in theorie en praktijk; een kritische reflectie op de bestaande en nog te creëren voorzieningen voor slachtoffers van delicten; een inleidend artikel 5
  2. Carl H.D. Steinmetz - Het verwerken van een ernstig misdrijf: zelfhulp en hulp van anderen 36
  3. J. Verin - Het slachtoffer en de Franse strafrechtspleging 69
  4. S.A. Thorvaldson - Schadeloosstelling door delinquenten in Canada: een recht van het slachtoffer? vijf antwoorden 76
  5. M. Yantzi en S.D. Brown - Behoeften van slachtoffers van misdrijven

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1983
Reeks:
Justitiële verkenningen 1983/06