Symposium '100 jaar gevangenis Schutterswei'

Strafrecht en strafproces / Klachtrecht

Symposium '100 jaar gevangenis Schutterswei'

Samenvatting

Op 4 oktober jl. vond in Alkmaar een symposium plaats naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de gevangenis `Schutterswei'. Dit themanummer van Justitiele Verkenningen is geheel aan dat symposium gewijd. De inleidingen die op deze dag werden gehouden zijn — op een uitzondering na — integraal in deze aflevering opgenomen. Voorts is toegevoegd de toespraak van de Staatssecretaris van Justitie bij de opening op 28 september jl. van de tentoonstelling Ten eeuw gevangenis Schutterswei'.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. Toespraak van de Staatssecretaris van Justitie bij de opening van de tentoonstelling 'Een eeuw gevangenis Schutterswei' 7
  2. Th.W. van Veen - Openingswoord bij het Symposium naar aanleiding van '100 Jaar gevangenis Schutterswei' 19
  3. A.N.A. Josephus Jitta - De spanningen tussen de kwaliteit en de kwantiteit van de vrijheidsstraf, bezien vanuit het Openbaar Ministerie 23
  4. P.C. Vegter - Gevangenisstelsels 29
  5. J.A.J. Spoor - 'Beklagrecht terecht' 44
  6. N.J.M. Pieck - Met elkaar omgaan binnen de muren. Individualiseren of juridiseren van relaties 58
  7. Th.W. van Veen - 100 Jaar Schutterswei; Samenvatting van inleidingen en discussie 66
  8. Literatuurlijst m.b.t. nationale en internationale ontwikkelingen gevangeniswezen 76
  9. Literatuurlijst m.b.t. rechtspositie gedetineerden 1976-1984 84
  10. Literatuurlijst m.b.t. bouw- en bouwkundige voorzieningen gevangeniswezen 1973-1984 90

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1984
Reeks:
Justitiële verkenningen 1984/10