(Geautomatiseerde) informatievoorziening bij de Grote Operaties

Wetgeving en beleid / Deregulering

(Geautomatiseerde) informatievoorziening bij de Grote Operaties

Samenvatting

Op 24 mei 1985 werd op het Ministerie van Justitie een studiedag gehouden over 'De rol van (geautomatiseerde) informatievoorziening bij de zogenaamde Grote Operaties'. De dag werd georganiseerd door het WODC en de Centrale Directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Justitie. Op de studiedag stond nu eens niet de inhoud maar de uitvoering van het te voeren beleid centraal. De beheersmatige herziening van de overheidsorganisatie gaat gepaard met een andere ontwikkeling die zich niet alleen binnen de overheid maar ook in andere maatschappelijke sectoren voltrekt: de automatisering van informatie. De verhouding tussen deze ontwikkeling en die rond de Grote Operaties vormt het thema van dit nummer van Justitiƫle Verkenningen. De lezingen van de desbetreffende studiedag zijn integraal erin opgenomen.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. Minister Korthals Altes van Justitie - De politiek en de uitvoering van het overheidsbeleid: openingsspeech 5
  2. A. Sierat - Grote Operaties en automatisering 11
  3. J.K.T. Postma - Informatievoorziening ten behoeve van beleid en beheer 26
  4. P. Tas - De Grote Operaties: papieren wereld en werkelijkheid 41
  5. G. Gerding en J. Kooiman - Informatie en het middlemanagement bij de rijksdienst 51
  6. Verslag van de forumdiscussie over (geautomatiseerde) informatievoorziening bij de Grote Operaties 66

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1985
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1985/08