Criminaliteit en leeftijd: Varianummer

Criminaliteit en leeftijd: Varianummer

Samenvatting

De Nederlandse bevolking wordt ouder. In hoeverre zal deze ontwikkeling ook haar weerslag hebben op het justitiele apparaat? Deze vraag hangt nauw samen met een andere, namelijk in hoeverre crimineel gedrag vooral is voorbehouden aan jongeren, ongeacht bepaalde maatschappelijke omstandigheden. Wanneer criminaliteit een typisch jeugdige aangelegenheid is, kan dit betekenen dat in de toekomst minder personen met justitie in aanraking zullen komen, met alle beleidsmatige consequenties van dien. Wanneer echter algemene maatschappelijke factoren een grotere rol spelen dan leeftijd, dan kan de strafrechtelijke pralctijk in de toekomst op meer oudere personen rekenen. In de VS wordt in dit verband reeds gesproken van de categorie 'bejaarde criminelen'. Hoe het ook zij, aanleiding genoeg voor de redactie van Justitiele Verkenningen om enkele artikelen te verzamelen, die deze problematiek vanuit verschillende invalshoeken belichten.

Inhoudsopgave

Voorwoord 149

  1. T. Hirschi en M. Gottfredson - Leeftijd en de verklaring van criminaliteit 151
  2. C.R. Block - Tijd, leeftijd en misdaad: een analyse van levensmisdrijven in Chicago 161
  3. J. Pratt - Jeugdige delinquenten worden schaars 189
  4. F.T. Cullen, J.F. Wozniak en J. Frank - De delinquent op leeftijd: een nieuw soort crimineel? 197
  5. A. Goetting - Ouderen in de gevangenis 208

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1986
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1986/02