Regulering van niet-huwelijkse relaties

Regulering van niet-huwelijkse relaties

Samenvatting

Wanneer twee personen samen gaan wonen in plaats van te trouwen, staat vrijwel niemand daar nog van te kijken. Toch is deze relatievorm minder probleemloos dan men op grond hiervan zou denken. Zowel aan de wetgever als aan de samenwonenden zelf doen zich allerlei, veelal publiekrechtelijke, dilemma's voor, bijvoorbeeld bij nakomelingen, dubbele inkomens, scheiding en adoptie. Rond het ongehuwde `echtpaar' heeft zich dan ook een web van regelingen en regels gevormd. Het resultaat van al deze regelgeving is niet altijd even inzichtelijk en consistent. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om hierin 257 verandering te brengen en bijvoorbeeld over te gaan tot registratie van samenwonenden. In hoeverre is het echter mogelijk of zelfs wenselijk relaties te regelen tussen personen die klaarblijkelijk niet voor de standaardregeling 'huwelijk' wilden kiezen? In deze aflevering van Justitiele Verkenningen wordt geprobeerd enkele knopen rond de regulering van relaties te ontwarren.

Inhoudsopgave

Voorwoord 257

  1. A. Klijn - Tussen aanloop en alternatief. Het ongehuwd samenwonen vanuit empirisch oogpunt 259
  2. G. J. Veerman - Geregeld samenleven 288
  3. Arlene Skolnick - De sociale achtergronden van ongehuwd samenwonen 323
  4. Bo Lewin - Ongehuwd samenwonen als 'huwelijksvorm' 333

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1986
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1986/03