Jeugd-varianummer

Jeugd-varianummer

Samenvatting

Dit Jeugd-varianummer van Justitiele Verkenningen wordt geopend met een bijdrage — gebaseerd op een reisverslag — van drs. P.H. van der Laan. Reeds in 1983 werd een themanummer gewijd aan alternatieve sancties voor minderjarigen waarin onder meer aandacht werd besteed aan de leerprojecten. Het artikel kan als een soort vervolg daarop beschouwd worden. Het artikel in bewerkte te vorm van G. Zwier en G.M. Vaughan behandelt drie ideologische benaderingen in het onderzoek naar schoolvandalisme. De bewerking van het artikel van Blagg gaat over genoegdoening in de vorm van schadevergoeding, excuses of werkzaamheden ten behoeve van het slachtoffer. In het laatste artikel doen dr. C.H.C. van Nijnatten en B.J. van Ommeren verslag van een experiment waarbij binnen kinderbeschermings- en residentiele jeugdhulpverleningsinstellingen wordt gewerkt met een nieuwe wijze van rapporteren, het zogenaamde Werkplan.

Inhoudsopgave

Voorwoord 1143

  1. P.H. van der Laan - System monitoring; een Brits voorbeeld voor het jongereninformatie-systeem 1145
  2. G. Zwier en G.M. Vaughan - Drie ideologische benaderingen in het Onderzoek naar schoolvandalisme 1164
  3. H. Blagg - Genoegdoehing door jeugdige delinquenten 1176
  4. C.H.C.J. van Nijnatten en B.J. van Ommeren - Werkplannen en rapportage in de kinderbescherming 1184

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1986
Reeks:
Justitiële verkenningen 1986/09