School en criminaliteit

School en criminaliteit

Samenvatting

Er is alle aanleiding om een themanummer van Justitiele Verkenningen te wijden aan School en criminaliteit. Een van de beleidsaanbevelingen van de Commissie Roethof — overgenomen in het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit — heeft namelijk ten doel de binding van de opgroeiende generatie aan de maatschappij te versterken. Dat de school hierin een belangrijke rol speelt blijkt uit de volgende artikelen.

Inhoudsopgave

Voonvoord 5

  1. J. Junger-Tas - School en criminaliteit; een inleidend artikel 7
  2. J. Junger-Tas - Enkele gegevens over de jeugdcriminaliteit in Nederland 34
  3. A.R. Hauber, L.G. Toornvliet en H.M. Willemse - De relatie spijbelen-criminaliteit nader bezien 41
  4. G.C. de Vries - Schoolcultuur als uitdaging en als opgave: over verzuim, delinquentie en de invloed van de school 64
  5. M.J.M. Mutsaers - Experiment criminaliteitspreventie binnen het LBO 85

Literatuuroverzicht 113
Boekwerken 141
Congressen 143

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1987
Reeks:
Justitiële verkenningen 1987/04