Ontwikkelingen in bestuurlijke criminaliteitspreventie

Ontwikkelingen in bestuurlijke criminaliteitspreventie

Samenvatting

Sinds 1960 is sprake van een vertienvoudiging van de geregistreerde criminaliteit. Het gaat hierbij met name om delicten als inbraak, winkeldiefstal, autokraken en dergelijke. In dat kader werd in 1983 de Commissie Kleine Criminaliteit geinstalleerd. In de aanbevelingen van deze commissie Roethof werd gepleit voor een veelvuldiger beroep op niet-justitiele instanties om deze stijging te doen keren. Er zou meer aandacht besteed moeten worden aan de preventie van deze vormen van veel voorkomende criminaliteit, waarbij het lokale bestuur een vooraanstaande rol dient te spelen. In de kabinetsnota Samenleving en criminaliteit werden deze aanbevelingen overgenomen en werd geld beschikbaar gesteld voor experimenten op het vlak van `bestuurlijke preventie'. In 1986 is een start gemaakt met dit nieuwe initiatief in de bestrijding van criminaliteit. Er was geld beschikbaar voor interessante gemeentelijke preventieprojecten, evaluatieonderzoeken werden gestart en het kwartaalblad SEC (Samenleving en criminaliteit) verscheen. In het begin van dit jaar deed het kabinet opnieuw een nota verschijnen, het zogenaamde Actieplan, waarin nieuwe plannen ter bestrijding van de veel voorkomende criminaliteit werden aangekondigd. Deze ontwikkelingen waren aanleiding voor de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie en het WODC om een symposium te organiseren over de stand van zaken in de bestuurlijke criminaliteitspreventie. De studiedag vond plaats op 26 maart van dit jaar op het Ministerie van Justitie. In deze aflevering van Justitiele Verkenningen worden de lezingen ervan gepubliceerd.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. V.N.M. Korte-Van Hemel - Openingstoespraak van de Staatssecretaris van Justitie 9
  2. J.J.M. van Dijk - Het actieplan als proeve van pragmatisch moralisme 13
  3. I. Waller - Het verminderen van criminaliteit is mogelijk; enige minder bekende lessen uit Frankrijk en de VS 20
  4. A.J. Muurling - Oud en Nieuw-vandalisme in Den Haag 34
  5. F.W.M. van Straelen - De rol van het OM bij bestuurlijke preventie 39
  6. P. van Soomeren - Een draagvlak voor bestuurlijke preventie 44
  7. R.A.A. de Vries - Recente ontwikkelingen in bestuurlijke preventie 52
  8. R. Hesseling - Bestuurlijke preventieprojecten en onderzoek 59
  9. P. Kapteyn - Publieke moraal en zelfcontrole 65

Literatuuroverzicht 68
Boekwerken 96
Congressen 98

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1987
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1987/06