Criminalistiek in Nederland

Criminalistiek in Nederland

Samenvatting

In de berichtgeving over misdaad, opsporing en bewijsvoering treft men met grote regelmaat termen aan als vingerafdrukken, bloedonderzoek, technische recherche, gerechtelijke sectie en daderprofielen. Al deze termen verwijzen naar de technische aspecten van het justitiele apparaat, en zijn samen te vatten onder de noemer criminalistiek (het geheel der kennis omtrent en de leer van de praktijk der misdaden; Van Dale 1984). De gehanteerde methoden vormen als het ware een voorwaarde voor het gerechtelijk functioneren maar staan op zichzelf eigenlijk nauwelijks in de publieke belangstelling. Gezien de cruciale rol die dergelijk technisch onderzoek speelt bij opsporing en bewijsvoering lijkt deze geringe aandacht niet terecht. Nieuwe ontwikkelingen op dit terrein (misdaadanalyse, DNA-onderzoek en dergelijke) vormden voor de JV-redactie aanleiding om een aantal specialisten te vragen verslag te doen van (ontwikkelingen op) hun vakgebied.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. E.R. Groeneveld - De functie van het Gerechtelijk Laboratorium binnen de strafrechtspleging; een overdenking 7
  2. G. Voortman - Gerechtelijke pathologie 35
  3. A.W.M. van der Heijden, E.C.J. Weimar en P. Minnebo - Misdaadanalyse; een nieuw hulpmiddel voor de recherche 50
  4. J. Wilzing - Ontwikkelingen in het recherche-onderwijs 70

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Gouda Quint
Jaar van uitgave:
1989
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1989/01