Perestrojka en strafrecht

Wetgeving en beleid / Strafrechthervorming

Perestrojka en strafrecht

Samenvatting

Aan het einde van het vorige jaar werd voor het eerst sinds zestig jaar een aantal criminaliteitscijfers van de Sovjetunie gepubliceerd. Bovendien werden voorstellen gedaan voor een nieuw Wetboek van Strafrecht voor de Sovjetunie. Gorbatsjovs politiek van perestrojka en glasnost bracht ook het strafrecht in beweging. Maar hoever gaan deze nieuwe ontwikkelingen? In dit themanummer van Justitiële Verkenningen worden de ontwikkelingen in vier landen van het oostblok beschreven: de Sovjetunie, Polen, Hongarije en de DDR. Niet zonder enige trots presenteert de redactie van Justitiële Verkenningen, behalve een drietal Nederlandse bijdragen, zes artikelen van vooraanstaande deskundigen uit de desbetreffende landen, die speciaal voor dit themanummer werden geschreven.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. J.R. Kubiak - Veranderingen binnen het strafrechtssystemen van Oosteuropese landen; een poging tot theoretische generalisatie 8
  2. G.P. van den Berg - Sovjet-strafrechtspolitiek 21
  3. G.V. Datsjkov - De humanisering en democratisering van de strafwetgeving in de Sovjetunie 60
  4. J.C.J. Boutellier - Misdaad in Moskou; een gesprek met prof. dr. G.V. Datsjkov en prof. dr. I.I. Karpets 72
  5. M.R. van den Toorn - Drank, drugs, diefstal, doodslag...; alcohol en criminaliteit in de Sovjetunie 85
  6. E. Bienkovska - Criminaliteitsbestrijding en de hervorming van het strafrecht in Polen 104
  7. A. Marek - Georganiseerde misdaad in een socialistische samenleving; een commentaar op de situatie in Polen 115
  8. K. Bárd - Voorstellen voor de reorganisatie van de rechtspraak in Hongarije 124
  9. U. Ewald - De ontwikkeling van het socialisme en actuele problemen op het gebied van het criminologisch onderzoek in de DDR 135

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Gouda Quint
Jaar van uitgave:
1989
Reeks:
Justitiële verkenningen 1989/04