Allochtonen en justitie

Criminaliteit en delicten / Racistisch geweld

Allochtonen en justitie

Samenvatting

Of men het nu leuk vindt of niet, Nederland is in twintig jaar tijd een multi-culturele samenleving geworden. En deze ontwikkeling zal zich de komende jaren zonder enige twijfel doorzetten. Langzaam breekt het inzicht door dat in de plaats van een 'vreemde eenden in de bijt'-beleid het allochtonen-vraagstuk moet worden gezien in termen van multi-etniciteit. Behalve met rangen en standen heeft Nederland nu ook te maken met een skala aan etnische identiteiten, die met elkaar dienen te verkeren. In dit nummer wordt een poging gedaan de gevolgen van deze multi-etniciteit na te gaan voor het terrein van justitie. Het samengaan van verschillende culturele groepen creeert nieuwe problemen en nieuwe inzichten in de mogelijkheden van justitie om een bijdrage te leveren aan een leefbare samenleving. Op een aantal in het oog springende onderwerpen zal worden ingegaan. Er wordt in het themadeel aandacht besteed aan problemen op het gebied van criminaliteit, discriminatie, illegaliteit en de onderlinge communicatie.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. F. Bovenkerk - Misdaad en de multi-etnische samenleving 8
  2. W. de Haan - Allochtonen en autochtonen; gelijkheid en verschil in cultuur en criminaliteit 29
  3. G.J. Veerman - Strafrechtelijke bestrijding van rasdiscriminatie; het beleid bezien 54
  4. M.M.J. Aalberts en N. Dijkhoff - Een andere kijk op de illegalenpopulatie in Nederland 75
  5. F.A.M. Kortmann - Communicatieproblemen in de omgang met etnische minderheden 96

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1990
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1990/05