Motieven voor moord

Motieven voor moord

Samenvatting

Moord is het ultieme delict in iedere beschaafde samenleving. Alleen in geval van (burger)oorlog, de doodstraf en euthanasie is sprake van meer of minder gelegitimeerd doden. Voor enkele groeperingen zou ook moedwillige abortus in deze rij thuishoren, voor andere kan in geen enkel geval sprake zijn van gerechtvaardigd handelen. Afgezien van deze gevallen zijn moord en doodslag niet voor discussie vatbaar. Elke moord of doodslag staat op zichzelf. Juist de ernst van het delict lijkt zich meer te lenen voor een individualiserende benadering in de literatuur dan voor generaliserend wetenschappelijk onderzoek.
In deze aflevering wordt een poging gedaan de gegevens en theorievorming (in Nederland) samen te brengen onder de noemer `motieven voor moord'. Deze invalshoek is op zichzelf enigszins problematisch, want, wat is een motief? De psychoanalyticus heeft andere overwegingen bij de bepaling daarvan dan de socioloog of de jurist. Toch is 'het motier in het concrete opsporingswerk van de recherche een van de centrale te ontcijferen 'codes' van iedere zaak. De heftigheid van het delict maakt nieuwsgierig naar de motieven en kennis van het motief leidt maar al te vaak tot de opsporing van de dader.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. P. van den Eshof en E.C.J. Weimar - Moord en doodslag in Nederland; Nederlandse gegevens in internationaal perspectief 8
  2. A.P. de Boer - Motieven bij partnerdoding 35
  3. J. Verrips - Moord en doodslag op godsdienstige gronden; een tentatieve typologie en enige reflecties 59
  4. F. van Gemert - Noordafrikaanse en Turkse homomoordenaars; op zoek naar een culturele verklaring 87
  5. G. Hekma - Seriele moorden 107

Summaries 125

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1991
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1991/01