Slachtoffers in de beroepssfeer

Staats- en bestuursrecht / Ambtenaren

Slachtoffers in de beroepssfeer

Samenvatting

De aandacht voor het slachtofferschap bij de uitoefening van het beroep blijft meestal beperkt tot sectorbladen of in ernstige gevallen tot incidentele berichten in de nieuwsmedia. Als algemeen probleem van onze samenleving is het niet eerder gethematiseerd. Nu wordt bij slachtofferschap in de beroepssfeer al gauw gedacht aan politie-agenten (bijvoorbeeld ME-ers), gevangenispersoneel of geldlopers. Hoewel ook in dergelijke beroepen de gevolgen van slachtofferschap niet onderschat moeten worden, lijken deze beroepsbeoefenaren op zijn minst in enigerlei mate te zijn voorbereid op mogelijke confrontaties. Bij de beroepen die in dit themanummer aan de orde komen is dat niet of nauwelijks het geval. Hulpverleners, middenstanders, baliemedewerkers, keuringsartsen, conducteurs, leraren, reclasseringsmedewerkers hebben allen professionele opleidingen achter de rug ten behoeve van het contact met client, klant, patient of uitkeringsgerechtigde. Maar wat te doen als deze bedreigingen uit, begint te schelden, daadwerkelijk geweld gebruikt en dergelijke? Juist omdat het vaak als een `particulier' probleem wordt gezien, bestaat er nauwelijks inzicht in de omvang ervan. Hoe het ook zij, de auteurs in dit themanummer, waarvan de meesten werkzaam zijn in het betreffende beroepsveld, zijn van mening dat het slachtofferschap in hun sector al te lang is gerelativeerd.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. C.H.D. Steinmetz - In contact met gewelddadig publiek; slachtofferschap bij overheid en bedrijfsleven
  2. A.R. Hauber m.m.v. J.G.A. Zandbergen - Agressie en geweld tegen controlefunctionarissen bij het openbaar vervoer
  3. D.A. van Binsbergen - Het 'voorkomen' van agressief gedrag van patienten
  4. V. Jammers - Amsterdamse detailhandel en horeca met geweld bedreigd
  5. J.J.M.A. Borghouts-Dijkzeul - Een bankoverval, en dan
  6. J.G.A. Zandbergen m.m.v. A.R. Hauber - Geweld in pedagogische relaties
  7. C.E. van der Linden - Een agressie-project bij de Gemeentelijke Sociale Dienst Amsterdam
  8. R.H.P. van Beest - Agressie in een psychiatrisch ziekenhuis
  9. J. Stappers - Schiet niet op de hulpverlener; ervaringen bij de reclassering

Summaries

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1992
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1992/01