Integratie van preventie

Criminologie en victimologie / Gebouwde omgeving

Integratie van preventie

Samenvatting

Criminaliteitspreventie is gegroeid van een experiment naar structureel beleid, preventie is `gewoon' geworden. Bij deze ontwikkeling dient te worden aangetekend dat justitie niet voorop heeft gelopen; in de gezondheidszorg en het welzijnswerk werd de preventiegedachte reeds in de jaren zeventig gelanceerd. De `normalisering' van preventie is daarentegen wel relatief snel verlopen, wellicht juist door haar late start. Ondanks de succesvolle introductie van de justitiele preventiegedachte in de Nederlandse samenleving, kan de vraag worden gesteld of het preventiebeleid ook daadwerkelijk een reductie van het criminaliteitsprobleem heeft opgeleverd. Wat heeft het `allemaal' opgeleverd en hoe verder? In dit themanummer wordt de stand van zaken van het preventiebeleid opgemaakt. Aanleiding hiervoor is de verschijning van de wetenschappelijke evaluatie van de vijf jaren experimenteel beleid (1986 tot en met 1990).

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. W. Polder - Vijf jaar criminaliteitspreventie; een evaluatie van experimenteel beleid
  2. G.J.N. Bruinsma - Macht en onmacht van bestuurlijke preventie; enkele kanttekeningen en suggesties
  3. A. Rook - Criminaliteitspreventie en netwerkvorming
  4. H.M. Willemse en J. de Waard - Criminaliteitsanalyse en preventie
  5. M.G. Elsinga en F.A.G. Wassenberg - Criminaliteitspreventie in de woonomgeving
  6. C. Baerveldt - Lokaal 321 en de kleine criminaliteit

Summaries

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1992
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1992/02