Over advocaten: Nederlandse Orde van Advocaten 1952-1992

Over advocaten: Nederlandse Orde van Advocaten 1952-1992

Samenvatting

Op 23 juni van dit jaar bestond de Nederlandse Orde van Advocaten veertig jaar. Op 2 oktober wordt dit jubileum officieel gevierd op de jaarvergadering in Den Haag. Tussen beide data in verschijnt deze aflevering, die naar aanleiding van dit jubileum is gewijd aan de advocatuur. Dr. A. Klijn is opgetreden als gastredacteur. Hij is verantwoordelijk voor de opzet en voor de uitnodiging en inhoudelijke begeleiding van de auteurs. Het nummer wordt geopend met een fragment uit de roman De stad der wonderen van de Latijns-Amerikaanse auteur E. Mendoza. Hierin wordt een treffend beeld gegeven van het archetype van de advocaat: een alleen opererende vrije beroepsuitoefenaar die zich niet alleen als jurist geplaatst ziet tegenover collega-juristen als rechters en officieren van justitie, maar die ook, als ondernemer, een nieuwe markt weet aan te boren door in te spelen op veranderende maatschappelijke verhoudingen.
Het themadeel handelt over de concrete ontwikkelingen in het beroep van de advocaat in Nederland. Het valt in twee delen uiteen. Het eerste bevat vier artikelen over de naoorlogse ontwikkelingen van de Nederlandse advocatuur. Het tweede deel betreft vergelijkingen met het buitenland om het zicht op de Nederlandse advocatuur te verbeteren. Het gaat om impressionistische vergelijkingen van de Nederlandse advocatuur met die in Duitsland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. E. Mendoza - Een advocaat (Fragment uit: De stad der wonderen)
 2. A. Klijn, J.G.C. Kester en F.W.M. Huls - Advocatuur in Nederland 1952-1992
 3. E.E. Minkjan - Veertig jaar Nederlandse Orde; vijftien dekens en hun redes
 4. M. Berends - NL Law; de dagelijkse gang van zaken
 5. Th. A. de Roos - Een nieuwe wet, geen nieuw geluid
 6. E.R. Blankenburg - De open grenzen van de Nederlandse advocatuur
 7. U.W.G. Thole - Rechtsanwalte en advocaten
 8. H.F.P. Ietswaart - Meer recht, minder ideologie; een les voor de Franse balie
 9. H.M. Gubby - De Engelse balie; een decennium van verandering
 10. J.A. Roelvink en F.M. Schlingmann - Barristers en solicitors
 11. J. Griffiths - Lawyers en advocaten; een hachelijke vergelijking
 12. T. de Waard - The Queen and the Law

Summaries

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1992
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1992/06