Scenario's voor justitie

Criminologie en victimologie / Criminaliteit

Scenario's voor justitie

Samenvatting

De primaire verdienste van scenario-studies is het surplus aan inzicht dat wordt verschaft. Je krijgt beter greep op de vele dynamische ontwikkelingen die momenteel ook het justitieel beleid tot een doolhof dreigen te maken. In de tweede plaats verschaffen scenario-studies beleidsmakers een veelvoud aan perspectieven waarvan een wervende kracht kan uitgaan. Scenario's fungeren dan ook in zekere zin als tegenwicht voor het ontbreken van lange-termijn visies in het Haagse circuit, een lacune die weleens zou kunnen samenhangen met de verambtelijking van het beleid. Voor beleidsmakers kan de veelheid van gepresenteerde opties echter ook ongemakken veroorzaken: hebben zij eenmaal gekozen voor een bepaalde beleidsrichting dan moeten ze aangeven waarom andere richtingen niet kunnen. Dat vergroot de druk om het eigen beleid te rechtvaardigen en schept onzekerheid, in beleidskringen een van de hoofdzonden.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. F.C.J. van der Doelen - Gebruik en misbruik van scenario's
  2. A.C. Berghuis - Scenariostudie over misdaad en straf
  3. J.J.M. Theeuwes en B.C.J. van Velthoven - Een economische visie op de ontwikkeling van criminaliteit
  4. C.J. Maas-de Waal - De onbekende toekomst van criminaliteit; vooruitzichten van scenario's
  5. P.G. Wiewel - Een half tot vijf jaar; een alternatief scenario voor het gevangeniswezen
  6. C.D. de Jong - Het voordeel van de hink-stap-sprong; scenario's voor een asielbeleid
  7. K.E. Swierstra - Drugsscenario's; paars regeerakkoord, roze toekomstbeelden
  8. A. Klijn en S. van Leeuwen - Hoe eenvoudige simulaties te denken geven; over inschrijvingsvoorwaarden in de gefinancierde rechtsbijstand

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1994
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1994/08