Crisis in de gedoogcultuur

Strafrecht en strafproces / Opportuniteitsbeginsel

Crisis in de gedoogcultuur

Samenvatting

'Gedogen' is inmiddels een bekend verschijnsel geworden. Op vele rechtsgebieden ziet de overheid willens en wetens af van (stringente) handhaving van de wetgeving. Dat kan dikwijls niet anders want tegenstrijdige of onuitvoerbare regelgeving roept vanzelf gedooggedrag op. Bij de handhaving van het milieurecht heeft gedogen zelfs de status gekregen van een zelfstandig bestuurlijk instrument, onmisbaar in een 'wettenstaat'. Een kleine tien jaar later is er veel veranderd. Het lijkt er soms op dat gedogend besturen eerder regel dan uitzondering is geworden. Bovendien ondervindt de wijze waarop de Nederlandse overheid de vraagstukken van drugs en euthanasie aanpakt, in het buitenland hevige lcritiek. Nederland zou aan een ernstige gedoogziekte lijden die de eerbiedwaardige traditie van tolerantie teniet dreigt te doen. In eigen land heeft Ed van Thijn meermalen op die ontwikkeling gewezen: tolerantie betekent voortaan lalcsheid, halfhartigheid en zwakke knieen ten opzichte van recht en orde'. De gedogende overheid lijdt regelmatig gezichtsverlies en doet soms een wanhopig beroep op burgers om haar eigen tekortkomingen door de vingers te zien. Dan maar terug naar het principe 'regels zijn regels'? De vraag is of dat nog kan. Wetten zijn geen panldare recepten, al hebben we dat lange tijd gedacht. Deze vragen en problemen werden besproken tijdens een symposium dat Justitiele verkenningen onder de titel 'Crisis in de gedoogcultuur?' op 11 oktober in het Kurhaus te Scheveningen organiseerde.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. Minister W. Sorgdrager van Justitie - Nederlands gedoogbeleid; pragmatisch en effectief 9
  2. M. Killias - Voorbij goed en kwaad; een buitenstaander over de Nederlandse gedoogcultuur 15
  3. A.Th. van Deursen - Lichaam en geest; korte reflecties bij de geschiedenis van de Nederlandse tolerantie 38
  4. R. Foque - Het gedoogbeleid en de opportuniteit van de rechtsstaat 48
  5. H.G. van de Bunt en Ed. Leuw - Gedogen als zelflcant van de rechtshandhaving? 65
  6. H.J.A. Hofland - De gevaarlijke dubbelzinnigheid van het gedogen 76

Summaries 86
Journaal 89
W.J.M. de Haan en R. van Swaaningen - Integrale velligheid en justitiele moralisering; een reactie

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1995/08