Amerikaanse toestanden

Wetgeving en beleid / Strafrechthervorming

Amerikaanse toestanden

Samenvatting

Ook in justitiele kringen wordt vaak gewaarschuwd voor 'Amerikaanse toestanden'. De realiteit in de Verenigde Staten geeft daartoe alle aanleiding: vrije wapenverkoop, drive by shootings, serial killers, buitensporige media-aandacht voor moord en doodslag, de verkoop van true crime stories en tijdschriften als Murder Can Be Fun, de aasgier-advocatuur en show-processen, en de grimmige war on drugs. Amerikaanse politici lijken vastberaden het kwaad van de misdaad uit te roeien: ze hameren op het principe van het 'verdiende loon' en overbieden elkaar met strengere strafmaatregelen. De strafbepaling die bekend is onder de baseball frase 'Three Strikes and You're Out' toont aan dat Amerikaanse strijd tegen misdaad draconische vormen heeft aangenomen. samenleving - bijna de helft van de gevangenispopulatie bestaat uit zwarten - in snel tempo te vergroten. Het contrast met Europese aanpak van het misdaadprobleem is dan ook, ondanks punitievere tendenzen, bijzonder groot. Maar is dat niet een zelfgenoegzame bevestiging van het eigen gelijk? En doen de Amerikaanse ontwikkelingen - vaak zonder dat we het willen - zich ook niet in Europa voor? Uiteenlopende Amerikaanse praktijken, zoals opsporingsmethoden, de introductie van meldpunten, de stijl van procederen (grote rol van experts; hoge schadevergoedingen) en alternatieve vormen van conflictbeslechting vinden immers ook in Europa ingang.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. M. van Rossem - Misdaad en straf in de Verenigde Staten anno 1995 9
  2. A.A. Aronowitz - Misdaadtrends in de Verenigde Staten; de justitiele gevolgen 17
  3. B. Krisberg - De schijn-oorlog tegen de misdaad 33
  4. Ed. Leuw en Ch. Kaplan - De Amerikaanse 'war on drugs' 49
  5. F.H.M. van Gemert - Gangs in Amerika en Nederland; grimmige realiteit versus modeverschijnsel 68
  6. J.A.W. Lensing - De `amerikanisering' van misdaadbestrijding; over de Import van opsporingstechnieken 84
  7. J.F. Nijboer - De Amerikaanse procescultuur: ons voorland? 95
  8. F.C.J. van der Doelen - Rechtshandhaving op een driesprong 110

Summaries 123
Journaal 127
P.J.J. van Buuren - De hypocrisie van het gedoogbeleid; enige kanttekeningen bij de Drugsnota

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1995/09