Kwaliteit van justitiediensten

Staats- en bestuursrecht / Ombudsman

Kwaliteit van justitiediensten

Samenvatting

Ook binnen Justitie heeft het kwaliteitsdenken ingang gevonden. Elke afdeling of dienst lijkt in de ban van grotere klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. Justitie zou sneller, beter en responsiever te werk moeten gaan, steeds open voor kritiek en suggesties. Het kwaliteitsdebat zou duidelijkheid kunnen verschaffen over de eigen identiteit van Justitie, de eigen aard van haar werkzaamheden, zodat de organisatie beter zicht krijgt op de beoogde doelen en zich beter rekenschap kan geven van haar positie. Kan Justitie ondanks ldantgerichtheid haar identiteit behouden? En met welke normen kan kwaliteit eigenlijk worden vereenzelvigd? Op deze vragen pogen de auteurs in dit themanummer antwoorden te geven.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. F.C.J. van der Doelen en H.J.R. Fijn - De normen van Justitie
  2. H.J.R. Fijn - Kwallteltszorg bil Justitie; veranderingen binnen de uitvoeringsorganisaties
  3. J.R. Jansonius - Kwaliteitszorg bij de politie
  4. M. Oosting - Hoe behoorlijk is Justitie? Het gezichtspunt van de Nationale Ombudsman
  5. M.J. Winters, G.A.C. Alders en J.M.J. van den Berg - Kwallteltsmaatstaven voor Justitiediensten; beschouwing vanuit de Algemene Rekenkamer

Summaries
Journaal
Petrus C. van Duyne - Nederlandse moer op Amerikaanse bout; over minderwaardigheidsgevoel en navolgingsgedrag

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1996/02