Preventief ingrijpen in het gezin

Straffen en maatregelen / Opvoedingsondersteuning

Preventief ingrijpen in het gezin

Samenvatting

De roep om gezinsinterventies leidt tot de vraag of hulp en ondersteuning ook kunnen worden opgelegd wanneer er geen sprake is van herhaaldelijk overtreden van de wet. Tot hoever mag de overheid in het gezin penetreren om te voorkomen dat kinderen worden verwaarloosd of onherstelbaar worden beschadigd? Velen menen dat bemoeienis met het gezin de privacy schendt. Anderen vinden dat een excuus om de zaak op zijn beloop te laten. In principe is dwang niet te verkiezen. Van vrijwillige medewerking van de ouders is veel meer te verwachten. Dan kunnen hulpverleners immers beter gebruik maken van de mogelijkheden die het gezin heeft. Maar wat te doen wanneer ouders van kinderen met stelselmatig probleemgedrag zulke hulpprogramma's weigeren? Deze vragen komen in dit nummer uitvoerig aan bod. Tevens wordt nagegaan welke risicofactoren een rol spelen tijdens de primaire socialisatie.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. M.J.J.M. Malmberg - Overheid en gezin; een spannende relatie
  2. J. Junger-Tas - Gezinsbeleid vanuit een justitieel perspectief
  3. P.P. Goudena - Pedagogische preventie; mogelijkheden en beperkingen
  4. N.W. Slot - Gezinsgerichte interventies; hulp voor ouders van kinderen met antisociaal gedrag
  5. T.V.M. Pels - Preventie in Marokkaanse gezinnen; het spanningsveld tussen vraag en aanbod
  6. C. van Nijnatten - Gedragsgestoord en gezagsgestoord; de verhouding tussen kinderbescherming en gezin
  7. M. Grapendaal - Over criminaliteit en kattekwaad; de wenselijkheid van een strafrechtelijke ondergrens

Summaries
Journaal
B.B. van der Genugten en P.E.M. Berm - Gokken op een kansspelkwalificatie; een behendigheidsspel

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1996/06