Wenskinderen

Wenskinderen

Samenvatting

De discussies over IVF en adoptie, maar ook over (anonieme) zaaddonors, draagmoeders, eenoudergezinnen en stiefouderschap dienen we te plaatsen tegen de achtergrond van een sterk gegroeide, vaak hevige ldnderwens. Kinderen zijn geen bron meer van gezinsinkomsten maar, zoals C. van Nijnatten in zijn artikel stelt, een 'precieus object van verlangen'. De claim 'recht op een kind' lijkt steeds meer ingang te vinden. Dat heeft bedenkelijke kanten want het kind kan moeilijk aan alle geprojecteerde verlangens en verwachtingen beantwoorden. Een aantal auteurs in dit themantunmer onderwerpt deze ontwikkeling aan een kritische beschouwing. Moeten ldnderen het leven van ouders zin geven? Dienen zij ter compensatie van onvervulde ambities? Moet het kind voorzien in de liefdesbehoefte die volwassenen niet meer bij elkaar kunnen bevredigen? Andere auteurs bezien het vraagstuk vanuit de invalshoek van emancipatie en rechtsgelijkheid. Ze constateren dat het familierecht niet meer aansluit op de jongste maatschappelijke ontwikkelingen (echtscheidingen, eenoudergezinnen, kunstmatige voorplanting, enzovoort) of benadrukken dat discriminatie van alternatieve samenleefvormen niet geoorloofd is.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. P.F. Cuyvers - Uitstel van kinderen; een kwestie van carriere of modernisering van de levensloop?
  2. R.A.C. Hoksbergen - Belangen van kinderen in niet-traditionele gezinnen
  3. C. van Nijnatten - Adoptie en de mythe van een 'eigen' kind; pleidool voor sociaal ouderschap
  4. D.W.J.M. Pessers - Liefde is niet genoeg; de betekenis van het verwantschapssysteem
  5. A.C. Hendriks en G.J.M. Veerman - Kinderen krijgen - een (voor)recht?; enige gronid- en mensenrechtelijke beschouwingen
  6. S.F.M. Wortmann - Ouderschap in verandering; flexibilisering van het familierecht?
  7. C.A.M. Jansen - Een kind: recht of voorrecht? Overzicht van moderne voortpiantingstechnieken

Summaries
Journaal
M.W. Bol - Preventief ingrijpen: rechtsgrond is heilig, ondergrens niet
H.J.R. Fijn - Effectief ingrijpen onder de grens van het strafrecht voor mindeljarigen

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1996/08