De computer als weegschaal van de rechter

De computer als weegschaal van de rechter

Samenvatting

Hoe moet de introductie van informatietechnologie in de rechtspraktijk worden gewaardeerd? Wat zijn de mogelijkheden en beperlcingen? Velen achten het gebruik van de computer van groot belang voor het justitiële beleid. Immers, de rechtspleging kan hierdoor aan efficiëntie winnen. Bovendien kan de planning van cellencapaciteit door uniforme rechtspraak vergemakkelijkt worden. Anderen blijven met vragen zitten. Zijn de systemen voldoende gebruiksvriendelijk te maken? Zijn zaken wel te vergelijken met soortgelijke zaken? Wat zijn de risico's van een kunstmatig afgedwongen rechtsgelijkheid? En wat is eigenlijk het doel: uniforme rechtsspraak of een betere strafmotivering.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Drs. M. Grapendaal en drs. B. van der Linden - Naar een nieuw straftoemetingsbeleid; penitentiaire capaciteitsproblemen en Amerikaanse oplossingen
  2. Mr. dr. M. Malsch - Eenheid in straftoemeting; gebruik van informatiesystemen in het buitenland
  3. Dr. E.W. Oskamp en mr. A.H.J. Schmidt - De opmars van informatietechnologie; een vergelijkend warenonderzoek van drie strafmaatsystemen
  4. Mr. M. Otte - Nostra; een informatiesysteem voor de straftoemeting
  5. Dr. W.B.H. van de Donk - It's the technology stupid! Over doorzichtige rechtspraak  

Summaries

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1998
Reeks:
Justitiële verkenningen 1998/05