Aanpak van organisatiecriminaliteit

Civiel recht en civiel proces / Beroepsethiek

Aanpak van organisatiecriminaliteit

Samenvatting

Er bestaat geen goed inzicht in de werkelijke waarde van zelfregulering voor de naleving van wettelijke regels door organisaties. Dit nummer tracht die kennis-lacune enigszins op te vullen en het middengebied tussen gedragscodes enerzijds en strafrechtelijke handhaving anderzijds te verkennen. In welke opzichten kan zelfregulering preventie bevorderen, en in welke opzichten fungeert zelfregulering als afschermingsmechanisme om de overheid op afstand te houden? Een daarbij aansluitende vraag is hoeveel we mogen verwachten van de eigen verantwoordelijkheid van organisaties bij de handhaving van wettelijk gestelde normen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. W. Huisman en mr. dr. E. Niemeijer - Organisatiecriminaliteit; naar een aanpak op basis van inzicht
  2. Mr. H.J. de Graaf - Beursfraude; tussen mogen en (niet) kunnen
  3. Mr. C. Waling - Bedrijfsinterne milieuzorg; de keerzijde van transparantie
  4. Drs. H.M. Klaassen - Nalevingsgedrag; verschillen tussen burgers en bedrijven
  5. Dr. G.J.A. Hummels en drs. R.Ph. Wirtz - Compliance versus integriteit; waar regels ophouden en verantwoordelijkheid begint
  6. Mr. B.W.M. van der Lugt - De aanpak van organisatiecriminaliteit; een beroep op het zelfreinigend vermogen 

Summaries

Journaal

Literatuuroverzicht


Publicatiegegevens

Jaar van uitgave:
1999
Reeks:
Justitiële verkenningen 1999/02