De tbs ter discussie

De tbs ter discussie

Samenvatting

Door de vele problemen waarmee de tbs-voorzieningen kampen, is een herbezinning op de gronden waarop de maatregel gelegitimeerd kan worden, noodzakelijk geworden. Sommigen twijfelen überhaupt aan het bestaansrecht van de tbs-maatregel en pleiten voor afschaffing (zie de bijdrage van Van der Landen in Justitiële verkenningen 1993, nr. 3). Geen van de auteurs in voorliggend nummer wil zover gaan. Wel wordt door de meeste beklemtoond de tbs niet te gebruiken voor groepen die elders behandeld of gedetineerd horen te worden. Het idee dat tbs-gestelden alleen voor behandeling in aanmerking komen als ze daartoe gemotiveerd zijn, lijkt meer steun te krijgen. Mede daardoor wordt de vraag wat te doen met degenen die niet behandeld kunnen of willen worden, steeds prangender.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Drs. J.L. van Emmerik - De last van het getal; een overzicht in cijfers van de maatregel tbs
  2. Prof. dr. B.C.M. Raes - Oratio pro domo? De maatregel tbs, de fundamenten en het gebouw
  3. Prof. dr. H.J.C. van Marle - Tbs op maat; een overzicht van de discussie
  4. Mr. Y.A.J.M. van Kuijck en mr. P.C. Vegter - De tbs in de rechtspraktijk
  5. Drs. O. de Lange - Over stromen; het rapport van de werkgroep Ibo tbs 2
  6. Dr. M.G.A. Tervoort - Differentiëren in plaats van egaliseren; het rapport Ibo tbs 2 kritisch bezien
  7. E.H. Schuyer - De tbs als economisch en moreel dilemma

Summaries
Journaal
Literatuuroverzicht

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1999
Reeks:
Justitiële verkenningen 1999/04