Schuld

Strafrecht en strafproces / Strafuitsluitingsgrond

Schuld

Samenvatting

Dit nummer biedt een hernieuwde kennismaking met schuld en verantwoordelijkheid. Ditmaal is het de bedoeling om enkele morele en juridische kernaspecten van schuld op de voorgrond te plaatsen (zoals enerzijds schuldbesef en gewetensvol handelen en anderzijds intentie, opzet en verwijtbaarheid). Die uiteenlopende betekenissen geven aan dat het begrip 'schuld' buitengewoon complex is. Schuld wordt wel aangeduid als een 'container'-begrip, of om een andere metafoor te gebruiken, een struikgewas dat vele verborgen betekenissen insluit. Een verhelderende typering is van A. Mooij. Hij onderscheidt respectievelijk oorzaakschuld (uitwendig: schuld aan het feit), faalschuld (inwendig: tekortschieten van de dader) en vereveningsschuld (relationeel: schuld ten opzichte van iemand). Enkele werkterreinen van deze typen schuld (strafrechtelijk, psychologisch en criminologisch) worden in dit nummer bij elkaar gebracht. De leidraad van dit nummer is echter de vraag welke veranderingen de morele en juridische connotaties van schuld de laatste decennia hebben ondergaan.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Prof. mr. Y. Buruma - Strafrecht is schuldstrafrecht
  2. Prof. mr. S.A.M. van Stolwijk - Verdwijnt de schuld uit het strafrecht? Een tweetal schulduitsluitingsgronden
  3. Prof. dr. K. Raes - Een samenleving van onverantwoordelijken; de grenzen van deresponsabilisering
  4. Prof. dr. A.W.M. Mooij - Schuldervaring in een beeldcultuur
  5. Dr. M.W. Bol - (On)schuldig kind; over gewetensvorming, straf en morele opvoeding
  6. Prof. dr. B. Spiecker - Het cultiveren van schuldgevoelens; morele emoties in de opvoeding
  7. Prof. dr. L. Walgrave en prof. dr. J. Braithwaite - Schuld, schaamte en herstel 

Summaries

Journaal

Literatuuroverzicht

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1999
Reeks:
Justitiële verkenningen 1999/05